Usługi HR

Obsługa kadrowa

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie kartotek urlopowych
 • sporządzenie świadectw pracy
 • sporządzanie umów o pracę
 • szkolenia BHP
 • kontrola dokumentów historycznych pracownika
 • skierowanie na badania lekarskie
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy
 • ewidencja świadectw lekarskich
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.

Obsługa płacowa

 • rejestracja pracownika w ZUS
 • sporządzanie list płac
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków
 • naliczanie premii, nagród
 • naliczanie ekwiwalentów urlopowych
 • rozliczanie nadgodzin
 • sporządzanie pasków pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych raportów RMUA
 • sporządzanie deklaracji wyrejestrowujących pracownika z ZUS
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego – PIT-4R
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT-11
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PFRON
 • reprezentacja przed ZUS i PIP.

Rekrutacja

 • analizę potrzeb klienta
 • rozpoznanie „targetu” rynkowego
 • wyszukanie kandydatów
 • selekcja kandydatów
 • rekrutacja kandydatów
 • weryfikacja referencji
 • prezentacja kandydatów klientowi
 • raport z przebiegu rekrutacji pracowników